DK: 0303-2020 -Referat af IAMCP generalforsamlingen

Sted: Max Sibbern, Herlev

Formanden bød velkommen

Linda Kihl blev valgt som dirigent

Alle fra bestyrelsen var til stede

Invitationen var sendt til alle medlemmer inden for tidsfristen, som er 14 dage før mødet.

Formandens beretning (højdepunkter):

 • Der er ryddet op på medlemssiden. Tak til gode kræfter fra Alon, Linda og Steen.
 • Vi er kommet tættere på EMEA, gode udenlandske samarbejdspartnere.
 • Startede med 54 og slutter på 74 medlemmer i Danmark
 • Ambition, er meget positiv, medlemstallet skal fordobles. Bør være muligt med det nye samarbejde med Microsoft, samt de tiltag der er sat i pipeline fra bestyrelsen
 • IAMCP DK er ændret fra at være en hyggeklub, til at blive et forretningsnetværk.
 • Vi er flot aktive på sociale medier.
 • Vi skal bruge vores IAMCP firmaprofil neget mere.
 • Bestyrelsen anvender TEAMS som kommunikationsplatform internt.
 • Der har været 11 aktiviteter i løbet af året, med stadig større deltagelse fra medlemmerne.
 • Alle der ønsker at give en hånd med, har mulighed for dette via IAMCP komiteerne der går på tværs af landene
 • Microsoft samarbejdet er styrket med accept fra Top Management

Beretning godkendt.

Økonomi:

 • Internationalt IAMCP Fee for 2017 &18 er nu indbetalt efter EMEA er blevet enige om udgiften på $30 pr. medlem
 • Medlemskontingent for IAMCP DK forbliver uændret 
Regnskab godkendt.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
 • Der er plads til Max. 7 i bestyrelsen
 • I dag er vi 6 medlemmer i bestyrelsen
  • (Alon, Linda, Gorm, Steen, Antonio og Christian W)
  • Christian W er på valg og vælger selv ikke at fortsætte. 
 • 4 ønsker at opstille til bestyrelsen: Mette, Ulrikka, Christian H & Kim
  • Mette & Ulrikka stemmes ind for en 2 årig periode

Eventuelt:

 • Der er ønske om at vi får vores P2P historier i fokus
  • dette tages med som punkt til den nye hjemmeside
 • Der var flere input til den nye hjemmeside

Alle viste en gejst og en tro på et godt IAMCP DK år

Tak for alles deltagelse!

 
Kategori
Tags
Translate »